WEB PRO ČLENY STUDIA COOKIES

Pro nováčky: 

-V rubrice členů si můžete zjistit svůj kód, hodnost, případně jestli jste omluveni nebo jestli jste byli varováni.

-V rubrice pravidel si přečtěte všechna pravidla (kromě admin pravidel) a dodržujte je! Neznalost pravidel se trestá!